delovi marame

[Terminologija]: Delovi tkane marame

2020-10-23T11:26:14+02:00By |Categories: Osnove nošenja|Tags: , , |

Delovi tkane marame, kao i ostali termini koji se koriste u jeziku nošenja beba (eng. babywearing), dolaze iz engleskog jezika. Engleski je jezik s kojim ćete se najčešće susretati, posebno sa skraćenicama za pojedinačne vezove. Smatram da je za razumevanje nošenja beba neophodno razumeti i termine koji se koriste, i zbog toga je nastala ova serija tekstova o terminologiji.  […]

Go to Top