[Terminologija]: Delovi tkane marame

2018-02-24T18:19:55+02:00By |Categories: Osnove nošenja|Tags: , , |

Delovi tkane marame, kao i ostali termini koji se koriste u jeziku nošenja beba (eng. babywearing), dolaze iz engleskog jezika. Engleski je jezik s kojim ćete se najčešće susretati, posebno sa skraćenicama za pojedinačne vezove. Smatram da je za razumevanje nošenja beba neophodno razumeti i termine koji se koriste, i zbog toga je nastala ova serija tekstova o terminologiji. […]