Delovi tkane marame, kao i ostali termini koji se koriste u jeziku nošenja beba (eng. babywearing), dolaze iz engleskog jezika. Engleski je jezik s kojim ćete se najčešće susretati, posebno sa skraćenicama za pojedinačne vezove.

Smatram da je za razumevanje nošenja beba neophodno razumeti i termine koji se koriste, i zbog toga je nastala ova serija tekstova o terminologiji

Carry (od eng. nositi) – Vez; način na koji se vezuje (mota) marama. Npr. FWCC – Front Wrap Cross Carry (eng. prednji ukršteni vez).

Delovi marame - wrap parts

Pass (od eng. prolaz) – način na koji marama “prolazi” s jednog dela tela na drugi. Više o tome u posebnom tekstu Terminologija: Šta je wrap pass?

Bottom rail (od eng. pruga) – donji porub marame.

Top rail – gornji porub marame. Gornji i donji porub mogu biti ka istoj strani, ili mogu biti na suprotnim.

Middle marker – oznaka sredine; služi za jednostavnije vezivanje marame; u najvećem broju vezova napred oznaka sredine će vam se nalaziti na sredini grudi (ukoliko je pravilno vezana marama).

Neki brendovi stavljaju obe oznake sredine (gornju i donju) sa unutrašnje strane marame, dok neki stavljaju jednu “na unutra”, drugu “na napolje” – ovo drugo pomaže pri vezivanju.

oznaka sredine middle marker

Tail – “rep” marame, njeni krajevi. Neki brendovi marama imaju duže krajeve, neki kraće.

Ima li marama pravu i pogrešnu stranu?

Nemaju sve marame izraženo ovu razliku, a ona zavisi od vrste tkanja i njenog dizajna. Na fotografijama ispod možete videti kako izgleda jedna upečatljiva razlika u bojama (prva fotografija), te razlika u tkanju (druga fotografija).

lice i naličje marame

Right Side – lice, “ispravna” strana marame; onaj deo koji se smatra licem.

Wrong Side – naličje, “pogrešna” strana marame, naličje. Kod nekih dezena daje savršenu kombinaciju sa licem.

Što se nošenja tiče, ne postoji pogrešna strana u ovom smislu. Koju god da okrenete da je lice jer se vama više dopada – to je prava strana ;)

lice marame right side

Thank you, Amy (Amy Wraps Babies) for being such a great source of knowledge. Original post: Wrap Passes