U ovoj kategoriji nalaze se tekstovi kojima je cilj da otklone nedoumice, razbiju mitove, rašire priču o nošenju, pomognu oko pravilnog izbora. Ukoliko na neko vaše pitanje još nije odgovoreno, obavezno nam to javite na mail.

[Terminologija] Karakteristike tkanih marama za nošenje beba

2020-09-22T14:27:56+02:00By |Categories: Osnove nošenja|Tags: , , , , |

Tkana marama za nošenje beba može biti tvrda i meka, ali ne samo to :) Kao i u svemu ostalom u svetu nošenja beba, koriste se engleski izrazi. Moja želja je da na jednom mestu imam prevod na naše jezike, da bude razumljivo i onima kojima engleski nije jača strana. Ali, ne samo zbog toga. Smatram da imamo dovoljno bogate jezike da bismo koristili svoje termine, umesto uvozili tuđe onda kada to zaista nije neophodno. […]

Koliko dugo beba sme biti u nosiljci?

2018-03-02T12:30:09+01:00By |Categories: Osnove nošenja|Tags: , , , , |

Moja beba obožava da se nosi, ali koliko dugo sme biti u nosiljci?! zabrinuti su roditelji. Najkraće rečeno: koliko želi! I “u komadu”, i u toku dana beba može biti u nosiljci koliko želi, vremenskog ograničenja (skoro da) nema. […]

[Terminologija] Naučite skraćenice za kupovinu i prodaju u babywearing svetu

2018-02-18T12:07:01+01:00By |Categories: Osnove nošenja|Tags: , , , , |

Babywearing skraćenice – kratice dolaze, pretpostavljate već, iz engleskog jezika. Nastale su kao potreba da se u što manje teksta kaže što više, posebno za one koji ne govore dobro engleski jezik. Tumačenjem skraćenica razumećete u kakvom je stanju nosiljka ili marama, te koje su vam opcije za kupovinu. […]

Ne možete ih “navići na ruke”, bebe su rođene da bi se nosile

2018-02-09T14:09:16+01:00By |Categories: Osnove nošenja|Tags: , |

“Beba ti je navikla na ruke!”, “Ne uzimaj bebu čim zaplače!”, “Ne navikavaj bebu na nošenje!” samo su neke od pretnji koje čujemo od dobronamerne okoline. Beba jača pluća kad plače, objasniće ti. Navići ćeš bebu na sebe, upozoriće te. […]

Azijski tip nosiljki, i problem sa njihovim nazivima: Mei tai ili meh dai? #NotYourPodBuTai

2018-02-24T13:39:37+01:00By |Categories: Osnove nošenja|Tags: , , , , , |

Azijski tip nosiljki su, možemo reći, pranosiljke od kojih je uglavnom sve krenulo. Mei tai nosiljke su jedne su od azijskog tipa nosiljki, a potiču sa teritorije Kine. Često pogrešno budu označene kao mai tai (a to je koktel – pije se, dakle, ne nosi se:). “Mei tai” transliteracija, međutim, nije pravilna.  […]

[Terminologija] Tkane marame za nošenje beba: Vrste tkanja

2020-09-22T14:29:34+02:00By |Categories: Osnove nošenja|Tags: , , , , , , |

U ovom tekstu o terminologiji u svetu bebonošenja biće objašnjeno koje vrste i načini tkanja postoje. Da biste nosili svoje bebe i decu, nije uopšte neophodno da znate sve ovo. Međutim, teorijski deo o tkanju pomoći će vam da bolje razumete svet tkanih marama. […]

[Terminologija]: Šta je gustina tkanja i šta gsm označava?

2018-02-24T17:44:30+01:00By |Categories: Osnove nošenja|Tags: , , , |

Kada se govori o debljini tkanih marama, obavezno se spominje i gustina tkanja, označena kao GSM (ili gsm, ili g/m2. Skraćenica dolazi iz engleskog jezika: grams per square meter, odnosno grama po kvadratnom metru. Dakle, reč je o tome koliko grama materijala se nalazi u datom kvadratnom metru marame. […]

Radionice za nošenje beba u nosiljkama: šta su i čemu služe?

2020-10-23T11:41:23+02:00By |Categories: Osnove nošenja|Tags: , , , |

Radionice za nošenje beba na prvi pogled mogu zvučati zaista besmisleno i nepotrebno. Kako se odlučiti šta kupiti? Kako nositi pravilno bebu? Od kad beba može u pojedine vrste nosiljki? Na sva ova pitanja, kao i brojna druga koja se motaju po glavi roditelja i staratelja odgovor možete dobiti na radionicama za nošenje beba u nosiljkama. […]

[Terminologija]: Veličine tkanih marama

2020-10-23T11:38:22+02:00By |Categories: Osnove nošenja|Tags: , , , |

Veličine tkanih marama?! Kako to misliš VELIČINE? Zar one nisu sve iste?! Nažalost – ili na sreću, ne :) Tkane marame dolaze u različitim veličinama, kako po dužini, tako i po širini, i iako ne postoji zvanična standardizacija, kada vam neko kaže da je određena marama, primera radi, veličine 6, možete pretpostaviti da je dužine oko 4,6 metara. Manje-više standardna širina je 70 cm, uže se retko kad rade, a šire vrlo često podrazumevaju i veću gustinu tkanja, jer su namenjene prvenstveno nošenju veće dece, čiju težinu bolje nose deblje marame. […]

[Terminologija]: Delovi tkane marame

2020-10-23T11:26:14+02:00By |Categories: Osnove nošenja|Tags: , , |

Delovi tkane marame, kao i ostali termini koji se koriste u jeziku nošenja beba (eng. babywearing), dolaze iz engleskog jezika. Engleski je jezik s kojim ćete se najčešće susretati, posebno sa skraćenicama za pojedinačne vezove. Smatram da je za razumevanje nošenja beba neophodno razumeti i termine koji se koriste, i zbog toga je nastala ova serija tekstova o terminologiji.  […]

[Terminologija]: Šta je wrap pass, ili povez?

2020-10-23T11:29:44+02:00By |Categories: Osnove nošenja|Tags: , , , , |

Postoje različiti načini vezivanja marame, te različini načini na koji marama prelazi preko tela onog ko vezuje i bebe koju vezujemo. U ovom tekstu ću obraditi različite poveze* (original eng. pass – prelaz; prolaz) kako bih vam olakšala razumevanje koraka prilikom vezivanja marame. Nije neophodno da ih znate po imenima, ali vam poznavanje terminologije može koristiti da razumete šta se dešava pri svakom od njih dok vezujete. […]

Mitovi o nošenju dece

2018-02-01T15:41:59+01:00By |Categories: Osnove nošenja|Tags: , |

Razmišljate da počnete sa korišćenjem nosiljke ili marame (ili ste na samom početku), a dobronamernih saveta nikad više. Svi imaju mišljenje, svaka rođaka, prijatelj, komšija smatra da zna sve o nošenju i želi da vam pomogne da se spasite ove “bezvezne navike”. Hajde da razbijemo mitove, jedan po jedan: […]

Go to Top