Kako se koristi mei tai (meh dai, bei dai) nosiljka? 2017-05-16T13:03:41+00:00

Kako se nosi mei tai nosiljka

Vezivanje mei tai nosiljke (Fidella Flytai)

Skidanje mei tai nosiljke (Fidella Flytai)

Nošenje na boku u mei tai nosiljci