Na ovoj stranici nalazi se spisak nama poznatih regionalnih i međunarodnih događanja koja su u vezi sa nošenjem dece. Ukoliko znate još neki događaj koji bi trebalo uvrstiti u Kalendar, javite nam na email.