Azijski tip nosiljki su, možemo reći, pranosiljke od kojih je uglavnom sve krenulo. Mei tai nosiljke su jedne su od azijskog tipa nosiljki, a potiču sa teritorije Kine. Često pogrešno budu označene kao mai tai (a to je koktel – pije se, dakle, ne nosi se:). “Mei tai” transliteracija, međutim, nije pravilna. 

Mei tai, mai tai, zar je važno kako se šta izgovara?

soul slings meh dai honeydew

Soul meh dai; Izvor: Soul Slings

Zapravo: jeste. Ako smo preuzeli nešto iz tuđe kulture, osnovni je red da preuzmemo i pravilan naziv. Tako odajemo dužno poštovanje kulturi iz koje je predmet (ili navika) potekao.

Veoma je važno stvari nazvati pravim imenom, posebno ako je reč o dva različita pojma. Na primer, m(u)ei tai je – tajlandski boks. Mai tai je, rekli smo, koktel.

Decu nosimo u meh dai (kantonski; izgovara se: me dai) ili bei dai (mandarinski; izgovara se bei dai) nosiljkama.

meh dai bei dai notyourpodbutai

Onbu ili onbuhimo?

sky onbuhimo soul slings

Soul onbuhimo; Izbor: Soul Slings

Onbuhimo je pravilan naziv, a označava nosiljku poreklom iz Japana. Sastoji se iz panela na koji su pričvršćene naramenice, koje se provlače kroz prstenove (ili rupe) na donjem delu panela. Moderna varijacija su kopče umesto vezivanja.

Onbu” je glagol koji označava nošenje na leđima. “Onbuhimo” je nosiljka za nošenje na leđima.

Onbuhimo nema pojas, a nošenje je moguće samo na leđima. Beba se u ovoj nosiljci nosi značajno više nego u nosiljkama s kopčama. Korišćenje onbuhima preporučuje se tek nakon što beba samostalno počne da sedi.

onbuhimo notyourpodbutai

Podagei i/ili Nyia: šta je šta?

Podaegi (korejski; izgovara se: podegi) je “pokrivač za bebe sa trakom”. Uprošćeno: pravougaonik, čija jedna duža strana ima trake kojim se nosiljka s bebom vezuje za onog ko nosi.

minjungkim flickr Amelia in podaegi

Podaegi nosiljka; Izvor: Flickr

Nyia (hmong; izgovara se nia), čiji je pun naziv “Daim Nyiam ev Menyuam” nosiljka je koju koristi Hmong, etnička manjina u Jugoistočnoj Aziji. Takođe je pravougaonog oblika, ali su na njoj trake na kraćoj strani.

Colorful Hmong baby sling

Hmong mama sa usnulom bebom u nii (izvor: Linda De Volder)

Nia je, da budem iskrena, nepravedno zapostavljen tip nosiljke. Vrlo je jednostavna za nošenje, a pokriva ceo nosilački staž.

dai nyia hmong carrier

Nyia nosiljka; Izvor: Dai Nyia

podaegi notyourpodbutai

Slučaj ispravljanja naziva pokrenula je “Mreža podrške azijskim mamama” (eng. Asian mom support network) (FB grupa). Cilj je da se očuva kulturno nasleđe, te poreklo ovih nosiljki. Sledi prilagođen prevod:

Preporuke posebno od značaja za proizvođače

Koristite pun naziv nosiljki, a ne skraćenice: [naziv brenda] bei-dai ili [naziv brenda] podaegi ili [naziv brenda] onbuhimo.

Korišćenje skraćenica i kombinacija doprinosi zatiranju istorijskog porekla datih nosiljki od strane belaca.

Podržite kompanije koje su u neposrednoj vezi sa pripadajućim kulturama kad god je to moguće

Prihvatamo da je ovaj tip nosiljki prisvojen širom sveta, te da se proizvodi i od strane ne-azijskih kompanija, te zbog toga pozivamo te kompanije da prema svojoj savesti učine nešto kako bi umanjili štetu koju prisvajanje donosi, na prvom mestu tako što će prihvatiti preporuke o nazivima, jasno i precizno označiti poreklo njihovog dizajna, te donirati organizacije koje promovišu očuvanje kultura.

Izbegavajte prisvajanje oblika i naziva, te marketing istih

Prisvajanje motiva i dizajna potpomaže daljoj marginalizaciji kultura od kojih su ove nosiljke već otete.

Istočnoazijske kulture imaju tradiciju korišćenja nosiljki za bebe koja se očuvala sve do danas, i te nosiljke nisu istorijski artefakti koje su ponovo otkrili “Zapadnjaci”.

Nemojte egzotizovati ovaj način podizanja dece. Poštovanje naziva nosiljki je poštovanje tradicije pripadajućih kultura.

Iz navedenih razloga odlučila sam se da prilagodim nazive nosiljki i u prethodnim tekstovima, jer smatram da je moja dužnost kao blogerke da koristim ispravne termine, kao i da podržim poštovanje svih kultura.

Pozivam i vas da mei tai zamenite sa me daijem – za nas su to samo dva slova, a za celu jednu kulturu je to veoma velika stvar :)