Oznake za negu tekstila univerzalni su za ceo svet. Oznake ili simboli na maramama i nosiljkama pomažu da njima rukujemo s potrebnom pažnjom. Pravilno održavanje produžiće nosilački vek vaše nosiljke i marame. Štaviše, nepravilno rukovanje i održavanje ne podležu garanciji ni kod jednog proizvođača. 

Šta kad oznake za negu ne postoje (isečene su ili izbledele)?

Uopšteno za sve nosiljke važi da je idealno po potrebi oprati ručno samo onaj deo koji je uprljan. U veš-mašini se pere kada je to zaista neophodno. Obavezno zakopčajte sve kopče, ubacite u jastučnicu i perite na programu za osetljivo rublje. Dakle, temperatura ne preko 40°C, a broj obrtaja ne veći od 400, tzv. „ručno pranje“. I vodite računa da ta jastučnica u kojoj perete ne pušta boju 🙂

Pri pranju nosiljki i marama nemojte koristiti praškaste deterdžente, već isključivo tečne, najbolje one za osetljivo rublje. Nikako ne koristiti omekšivač, niti izbeljivač!

Omekšivači ne samo da skraćuju vek trajanja tekstila, već će vašu maramu učititi klizavom. Ukoliko ste greškom oprali maramu ili nosiljku uz dodatak omekšivača, operite ponovo bez upotrebe deterdženta.

Osnovne oznake – simboli za negu tekstila

Sve navedene oznake za negu tekstila važe kako za pranje i održavanje tkanih marama, tako i za bilo koji drugi tekstilni predmet.

Ispod svake ilustracije navedeno je objašnjenje značenja oznake:

Pranje

Oznaka za negu koja objašnjava način pranja označena je kadom.

Nije dozvoljeno prati

Dozvoljeno je isključivo ručno pranje

Prati na normalnom ciklusu na temperaturi do 40ºC (odnosno, do navedene temperature). Druga opcija su tačkice:

Jedna tačka: temperatura do 30ºC, dve tačke: 40ºC, tri tačke: 50ºC, četiri tačke: 60ºC, pet tačaka: 70ºC, šest tačaka: 95ºC

Jedna linija: Prati na ciklusu za sintetiku, ili za jednostavnu negu (srednji ili niži broj obrtaja – do 700), na temperaturi do 40ºC

Dve linije: Prati na ciklusu za delikatnu tkaninu (niži broj obrtaja, do 400) na temperaturi do 40ºC

Izbeljivanje

Ovu oznaku ćete videti na svim maramama i nosiljkama. Predmet označen ovom oznakom ne sme da tretira izbeljivačem i trebalo bi da se pere samo blagim deterdžentima. Budite pažljivi: većina današnjih deterdženata sadrži optičke izbeljivače. Koristite samo one namenjene pranju isključivo šarenog veša, ili za osetljivu robu.

Sušenje

Oznaka za negu koja objašnjava sušenje u mašini podrazumeva krug u kvadratu.

Ne sušiti u mašini za sušenje veša

Dozvoljeno sušiti u mašini za sušenje veša, na niskoj temperaturi (ukoliko je jedna tačka; dve označavaju srednju, dok su tri tačke oznaka za visoku temperaturu).

Kao i kod simbola za pranje, linije ispod simbola za sušenje u sušilici odnose se na centrifugu, odnosno broj obrtaja. Ukoliko ih nema, koristi se uobičajen program. Ako oznaka sadrži jednu liniju, mora se koristiti umeren program, dok dve linije označavaju program sušenja posebno osetljivog rublja.

Ne cediti uvrtanjem. Ovo se posebno odnosi na marame u čijem sastavu je vuna ili kašmir. Čak i ako nema ove oznake, sigurno je napomenuto u uputstvu za održavanju.

Ne izlagati direktnoj sunčevoj svetlosti. Ovo slobodno primenite na sve nosiljke i marame, nezavisno od toga da li oznaka postoji na datoj nosiljci ili ne

Raširiti prilikom sušenja

Sušiti na ravnom (položeno)

Peglanje

Nije dozvoljeno peglati

Jedna tačka: ne peglati na visokoj temperaturi (max 110ºC).

Dve tačke: srednja temperatura peglanja, do 150ºC.

Tri tačke: visoka temperatura peglanja, do 200ºC)

Peglati bez pare

Hemijsko i profesionalno čišćenje

Nije dozvoljeno hemijsko čišćenje

Oznaka za negu P podrazumeva da je dozvoljeno profesionalno čišćenje perhloroetilenom, ugljovodonikom, rastvaračima R113 i R11.

Ukoliko stoji oznaka F: može da se čisti rastvaračem R113 i rastvaračima sa ugljovodonikom.

Oznaka W znači da je dozvoljeno profesionalno čišćenje vlažnim tehnikama čišćenja.

Primer oznaka za negu na tkanoj marami

Kao primer tumačenja oznaka za negu stavljam fotografiju etikete sa Didymos tkane marame, čiji je sastav 40% tasar svila, 60% pamuk:

Oznake su redom:

  • Prati na 30ºC, na programu sa smanjenim brojem obrtaja
  • Ne izbeljivati
  • Ne sušiti u mašini za sušenje
  • Peglati na umerenoj temperaturi
  • Dozvoljeno profesionalno čišćenje perhloroetilenom, ugljovodonikom, rastvaračima R113 i R11

Na posebnom papiru sa savetima o održavanju naglašeno je i da se ne uvrće kad je mokra, kao i da se pegla isključivo bez pare.

Nije, dakle, važno što u sastavu ove marame dominantno ima pamuka.

Pri održavanju tkanih marama mešanih sirovina ponašamo se kao da je u pitanju isključivo najosetljiviji materijal – u ovom slučaju svila.

Uvek čitajte i pratite preporuke proizvođača o održavanju! Samo tako svojoj nosiljci i marami pružate negu koju zaslužuje, i koja joj neće skratiti životni vek.