Mei tai nosiljka poznata je i kao meh dai, bei dai. Ovo su jednostavne nosiljke azijskog tipa, sašivene od platna (često od tkanih marama, što je tzv. wrap conversion, pretvaranje marame u nosiljku). U ovom video uputstvu objašnjavam kako se skida mei tai na primeru Fidella FlyTai nosiljke, ali ovaj princip važi i za sve ostale.

Koraci:

  1. Razvežite čvor do polovine, tako da vam trake ostanu vezane polučvorom
  2. Jednom rukom pridržavajte bebu, drugom rukom raspetljajte polučvor
  3. Svucite jednu po jednu naramenicu – traku, sve vreme imajući jednu ruku na bebi
  4. Jednu ruku uvucite iza panela, drugom rukom skinite panel
  5. Izvadite bebu