Terminologija: Veličine tkanih marama

2017-08-21T00:15:01+00:00 By |Categories: Osnove nošenja|Tags: , , , |

Tkane marame dolaze u različitim veličinama, kako po dužini, tako i po širini, i iako ne postoji zvanična standardizacija, kada vam neko kaže da je određena marama, primera radi, veličine 6, možete pretpostaviti da je dužine oko 4,6 metara. Manje-više standardna širina je 70 cm, uže se retko kad rade, a šire vrlo često podrazumevaju i veću gustinu tkanja, jer su namenjene prvenstveno nošenju veće dece, čiju težinu bolje nose deblje marame. […]

Terminologija: Delovi tkane marame

2017-07-11T23:00:31+00:00 By |Categories: Osnove nošenja|Tags: , , |

Uobičajeni termini za delove marame, kao i ostali koji se koriste u jeziku nošenja beba (eng. babywearing), dolaze iz engleskog jezika i najčešće ćete se s njima susretati, posebno sa skraćenicama za pojedinačne vezove. Smatram da je za razumevanje nošenja beba neophodno razumeti i termine koji se koriste, i zbog toga je nastala ova serija tekstova o terminologiji.  […]

Terminologija: Šta je wrap pass, iliti povez?

2017-08-06T22:57:59+00:00 By |Categories: Osnove nošenja|Tags: , , , , |

Postoje različiti načini vezivanja marame, te različini načini na koji marama prelazi preko tela onog ko vezuje i bebe koju vezujemo. U ovom tekstu ću obraditi različite poveze* (original eng. pass – prelaz; prolaz) kako bih vam olakšala razumevanje koraka prilikom vezivanja marame. Nije neophodno da ih znate po imenima, ali vam poznavanje terminologije može koristiti da razumete šta se dešava pri svakom od njih dok vezujete. […]