U ovoj kategoriji nalaze se tekstovi kojima je cilj da otklone nedoumice, razbiju mitove, rašire priču o nošenju, pomognu oko pravilnog izbora. Ukoliko na neko vaše pitanje još nije odgovoreno, obavezno nam to javite na mail.

Problem: Beba neće u nosiljku, ili neće da se nosi okrenuta ka meni

2017-09-12T09:44:14+00:00 By |Categories: Osnove nošenja|Tags: , , |

Postoji period (kod nekih beba kraći, kod nekih duži) kada bebe jednostavno neće da se nose okrenute “unutra”, jer su najzad počele da otkrivaju svet, a nosiljka ih donekle u tome sputava. Razumem ih, ko ne bi bio ljut :) međutim, to što one nešto žele ne znači i da im je potrebno (drugim rečima: super je što želiš baš tu loptu od 50€, ali ti zaista nije potrebna. Razumemo se? :). […]

Šta su i čemu služe radionice za nošenje beba u nosiljkama?

2017-08-30T14:04:41+00:00 By |Categories: Osnove nošenja|Tags: , , , |

Nošenje beba u naručju je osnovni instinkt koji ima svaki roditelj. Nošenje je urođena potreba kako bebe tako i njenog staratelja, jer ne samo da je praktično, već i predstavlja odgovor na osnovne potrebe prvenstveno novorođenčeta za dodirom i emotivnom povezanošću sa roditeljima. […]

Terminologija: Veličine tkanih marama

2017-08-21T00:15:01+00:00 By |Categories: Osnove nošenja|Tags: , , , |

Tkane marame dolaze u različitim veličinama, kako po dužini, tako i po širini, i iako ne postoji zvanična standardizacija, kada vam neko kaže da je određena marama, primera radi, veličine 6, možete pretpostaviti da je dužine oko 4,6 metara. Manje-više standardna širina je 70 cm, uže se retko kad rade, a šire vrlo često podrazumevaju i veću gustinu tkanja, jer su namenjene prvenstveno nošenju veće dece, čiju težinu bolje nose deblje marame. […]

Terminologija: Delovi tkane marame

2017-07-11T23:00:31+00:00 By |Categories: Osnove nošenja|Tags: , , |

Uobičajeni termini za delove marame, kao i ostali koji se koriste u jeziku nošenja beba (eng. babywearing), dolaze iz engleskog jezika i najčešće ćete se s njima susretati, posebno sa skraćenicama za pojedinačne vezove. Smatram da je za razumevanje nošenja beba neophodno razumeti i termine koji se koriste, i zbog toga je nastala ova serija tekstova o terminologiji.  […]